Nytt eller kulturhus från 1600-talet

Norabostäder är en av Noras större hyresvärdar. Vi har allt från varsamt upprustade lägenheter i hus från 1600-talet, då staden grundades, till nybyggt med högsta standard.

Några av våra fastigheter i Nora är från 1600-talets mitt, då Nora fick sina stadsprivilegier. Andra är från 1700- och 1800-talet och tidigt 1900-tal. De allra flesta är av modernare datum, byggda på 1960-talet och framåt.

Hela vårt bestånd i Gyttorps centrum är varsamt renoverat. Till det yttre bor du kvar i femtiotalet, till det inre är lägenheternas standard anpassade till de krav som hyresgäster har idag.

Vårt mål är att du ska hitta ”din” lägenhet oavsett om du bor ensam eller har familj, är ung eller gammal, har barn eller inte. Hur du än vill bo som vår hyresgäst har vi något som passar.

Till vänster i menyn kan du läsa mer ingående om våra bostäder.