Uthyrningspolicy - Borgensman

Om sökande av lägenhet inte uppfyller kraven i Uthyrningspolicy – Bostad,
gällande: tillräcklig inkomst, skulder eller betalningsanmärkningar, kan borgensman tillföras
hyresavtalet som därmed garanterar hyran i hyresgästens ställe.
Borgensman kan bara komma i fråga om sökande hyresgäst uppfyller övriga krav i Uthyrningspolicy – Bostad. Avseende skulder medges inte borgensman om sökandes skulder avser hyresskulder
eller skulder till Norabostäder.
Den sökande skall vara folkbokförd i Nora kommun. Norabostäder har möjlighet att kontakta sociala
myndigheter i kommunen för att undersöka om hinder finns för att medge hyresavtal.

För medgivande av borgensman till hyresavtal skall ett antal kriterier uppfyllas för
Borgensmannen:

  1. Borgensman skall vara fyllda 18 år.
  2. Borgensman skall ha en nettoinkomst på minst 250.000 kr per år.
    Nettoinkomsten beräknas utifrån kreditupplysning eller styrkt inkomstuppgift.
    Med inkomst menas lön från tillsvidareanställning, pension eller företagarinkomst.
  3. Borgensman skall inte ha skulder till Norabostäder AB.
  4. Borgensman skall inte ha bostadsrelaterade skulder.
  5. Borgensman skall inte ha betalningsanmärkningar eller skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten.
  6. Borgensman skall vara skriven och bosatt i Sverige


Norabostäder AB skall aktivt motverka att kön, ålder, etnicitet eller religion utgör hinder, eller uppfattas
som hinder, för sökande av boende eller boende inom bolagets fastigheter.

Uppsägning av borgensåtagande

Borgensförbindelsen kan upphöra tidigast efter två år från det att åtagandet börjat gälla.
Uppsägning skall ske skriftligen, borgensförbildelsen upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar
närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast efter två år från det att åtagandet börjat
gälla.

Här kan du läsa mer ingående i vår uthyrningspolicy - Borgensman Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster.