Uthyrningspolicy - Bostad

Denna policy gäller ansökan om ny bostad samt omflyttning. Norabostäder AB strävar efter trygg boendemiljö och sund ekonomi. Detta medför att Norabostäder AB vill ha hyresgäster som bidrar till ett tryggt och lugnt boende för sina grannar och som betalar sin hyra.

Norabostäder AB skall aktivt motverka att kön, ålder, etnicitet eller religion utgör hinder, eller uppfattas som hinder, för sökande av boende eller boende inom bolagets fastigheter.

För medgivande av hyresavtal skall ett antal kriterier uppfyllas:

 1. Sökande skall vara fyllda 18 år, anmälan till bostadskö kan göras från att sökande är 16 år.
 2. Nettoinkomsten skall överstiga dubbla hyreskostnaden för sökt lägenhet. Uträkning enligt
  Policy medgivande till hyresavtal beräkning nettoinkomst.
  Nettoinkomsten beräknas utifrån kreditupplysning eller styrkt inkomstuppgift. Med inkomst
  menas lön (tillsvidareanställning eller minst 6 mån. visstidsanställning), pension,
  företagarinkomst, a-kassa, studielån, föräldrapenning, sjukpenning, studiebidrag,
  bostadsbidrag, inackorderingstillägg el liknande. För personer folkbokförda i Nora kommun
  kan även av Nora kommun styrkt försörjningsstöd eller av Arbetsförmedlingen styrkt
  etableringsersättning godkännas som inkomst.
  Generellt gäller att inkomsten skall avse en period om minst sex månader efter kontraktsstart.
 3. Sökande skall inte ha skulder till Norabostäder AB.
 4. Sökande skall inte ha bostadsrelaterade skulder.
 5. Sökande skall inte ha skulder överstigande 10.000 kr registrerade hos
  Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar överstigande 10.000 kr.
 6. Sökande skall inte tidigare ha blivit avhyst eller blivit meddelad om avhysning från
  Norabostäder eller tidigare hyresvärd.
 7. Norabostäder har möjlighet att neka kontrakt om sökande är registrerad för återkommande
  störningar hos Norabostäder eller tidigare hyresvärd.
 8. Norabostäder AB kan vid särskild prövning göra avsteg från ovanstående kriterier och medge
  hyresavtal. Orsak kan vara dokumenterat förändrad betalnings- eller social situation som
  bedöms medföra att störning eller betalningssvårigheter inte sannolikt kommer att uppträda.

Förutsättningar

Som bostadssökande kan du inte tilldelas lägenhet genom att använda en annans persons köpoäng. (ex vis förälder eller bekant.

Den som står på kontraktet skall också vara den som bor i lägenheten och vara mantalsskriven på adressen.

Så här skriver du under ditt hyreskontrakt

När du tackat ja till ett erbjudande och är godkänd som hyresgäst kontaktar Norabostäder dig för att skriva kontrakt. Till detta möte vill vi att du har med dig legitimation, intyg på giltig hemförsäkring samt eventuella intyg från arbetsgivare eller annan inkomstkälla.

Uppsägning

Vid uppsägning av lägenhet gäller enligt hyreslagen 3 månaders uppsägningstid, räknat från
nästkommande månadsskifte.
Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en månads uppsägning om uppsägningen sker senast en
månad efter dödsfall. Sker uppsägning senare gäller enligt hyreslagen 3 månaders uppsägningstid.
Vid flytt till behovsprövat boende/vårdboende gäller 2 månaders uppsägningstid från nästkommande
månadsskifte.

Förtur

Norabostäder tillämpar näringslivsförtur. Näringslivsförtur innebär att du kan ges förtur i bostadskön
om du bor i annan kommun och fått arbete, eller ska etablera företag, inom Nora kommun.
Kravet för arbete är att det är en nyanställning och att det är en tillsvidareanställning.
Näringslivsförtur gäller under sex månader från ansökningsdag.
I det fall man tackar nej, eller inte lämnar svar, till ett erbjudande som motsvarar de önskemål man
angett i ansökan anses förturen förbrukad.

Omflyttning

Man skall ha skött sina hyresinbetalningar och inte orsakat störningar, det skall inte heller ha
uppkommit nya betalningsanmärkningar.
Vid byte till mindre lägenhet krävs att sökande inte har skulder till Norabostäder.
Vid byte till större lägenhet sker kreditbedömning enligt ovan.

Direktbyte

Med direktbyte menas när två hushåll byter bostad med varandra. Detta innebär att man byter bostad
direkt med någon annan utan att gå via bostadskön. För ett direktbyte inom Norabostäder krävs ett
godkännande av Norabostäder, att du bott i din nuvarande bostad i minst ett år och att ingen av
parterna har skuld till Norabostäder. Vid direktbyte nollas aktuella köpoäng hos Norabostäder.

Vid byte inom Norabostäder samt vid direktbyte sker ingen underhållsbesiktning av lägenhet, vilket
innebär att man tar över lägenheten i befintligt skick och därmed övertar ansvaret för skicket från
tidigare hyresgäst.

Uthyrning i andra hand

 • Om du vill hyra ut i andra hand måste du inhämta Norabostäders skriftliga godkännande.
 • Andrahandsuthyrning medges om beaktansvärda skäl föreligger och kan styrkas.
 • Andrahandsuthyrningen gäller endast under begränsad tid.
 • Norabostäder ska erhålla kopia på andrahandsavtalet.

Andrahandsuthyrning beviljas om du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill testa att bo ihop med din partner i hans/hennes lägenhet ett tag.
Vad gäller tillfälligt arbete/studier på annan ort, bör orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd. Det vill säga 8-10 mil och en restid som överstiger 1,5 timme per dag, enkel väg.

 • För studier på annan ort, 1 år i taget, max 3 år.
 • För tillfälligt arbete på annan ort, 1 år i taget, max 3 år.
 • För att provbo (sambo), max ett år inkl. 3 månaders uppsägningstid.
 • För utlandsvistelse, max 1 år.

Bostadskö

Vi använder oss av en bostadskö för att hantera intresse från bostadssökande. Vänd dig till oss så hjälper vi dig att ställa dig i kö och ange dina sökkriterier. Du kan enkelt göra detta via vår hemsida också.

 • Vi har en gemensam bostadskö för vanliga lägenheter och seniorlägenheter.
 • För att teckna avtal på seniorlägenhet så måste du ha fyllt 65år.
 • Du kan dock ställa dig i kö innan du fyllt 65 år.
 • För att kunna hyra en fordonsplats eller stå med i kön till fordonsplats så krävs det att du bor hos Norabostäder.

Boende per lägenhet:

Norabostäder har riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta har vi för
att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för de som bor trångt och dels för de kringboende som
påverkas.

Boende per lägenhet:

 • Ett rum och kök < 50 kvadratmeter, max tre personer
 • Två rum och kök < 70 kvadratmeter, max fyra personer
 • Tre rum och kök < 90 kvadratmeter, max sex personer
 • Fyra rum och kök < 110 kvadratmeter, max åtta personer
 • Fem rum och kök < 120 kvadratmeter, max tio personer

Förändring av antal familjemedlemmar under boendetiden och tillfälliga besökare omfattas inte.

Här kan du läsa mer ingående i vår uthyrningspolicy - Bostad Pdf, 54 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att gå i borgen Pdf, 16.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om näringslivsförtur Pdf, 60.5 kB, öppnas i nytt fönster.