Laddstationer för elbilar

Antalet elbilar ökar både i landet och bland våra boende. Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna som rör laddstationer och laddning av elbilar.

Frågor och svar:


Hur gör jag om jag vill hyra en laddplats?

Du kontaktar uthyrningen på Norabostäder på telefon 0587-813 10

Hur mycket kostar en el-bilsplats?

Laddplatsen kostar 495 kr per månad, exkl förbrukad el. Elförbrukningen debiteras från laddoperatören enligt ett avtal mellan dig och laddoperatören.

Hur mycket ska jag betala för elförbrukningen?

I nuläget är kostnaden 2:50 kr / kwh. Förbrukad el debiteras enligt separat avtal med laddoperatör.

Var finns Norabostäders laddplatser?

Idag finns det 20 laddplatser på Östra Soltunet samt 14 laddplatser på parkeringen Päronet (adress Kungsgatan/Tullbacken).

Jag är hyresgäst hos Norabostäder, men i ett annat område - kan jag ändå hyra en laddplats på Soltunet?

Alla som är hyresgäst hos Norabostäder har möjlighet att hyra Norabostäders laddplatser.

Kan jag som inte är hyresgäst hos Norabostäder hyra en laddplats?

Nej - att hyra laddplats är enbart tillgängligt för Norabostäders hyresgäster.

Kommer det byggas fler laddplatser på andra områden?

Det finns i dagsläget inga pågående projekt med utbyggnad av fler laddplatser.

Jag skulle vilja ha en laddplats i mitt garage?

Det finns idag 34 laddplatser, placerade på två ställen. Det finns i nuläget inte möjligheter att få laddplats på annat ställe.

Jag har beställt en elbil men leveranstiden är 1 år - hur gör jag då?

Du kan hyra en laddplats även om du idag inte har en el-bil. Du debiteras hyra för platsen från det att du tecknar ett hyresavtal med Norabostäder medans förbrukning debiteras från det att du börjar förbruka el.

Kan mina besökare ladda sin bil på laddplatsen?

Om du hyr en egen plats kan du tillfälligt "låna ut din plats". Förbrukningen debiteras på ditt avtal.

Kan min besökare ladda sin elbil på laddplatsen om jag inte hyr en egen plats?

Nej, om du inte hyr en egen laddplats hänvisas besökare till allmänna laddplatser i Nora kommun.

Hur lång tid tar det att ladda min bil?

Laddplatsen är så kallad normalladdning eller som det ibland kallas "över-natten-laddning". Laddtiden varierar beroende på bilens modell och effekt.

Vilken typ av ladduttag är det?

Ladduttaget är av typ 2, med så kallad normalladdning eller det som ibland även kallas "över-natten-laddning".

Måste jag ha egen sladd?

Ja - du har din egen sladd. Sladden ska alltid plockas bort när den inte är ansluten till bilen.

Hur fungerar debitering av el?

När du tecknat avtal med laddoperatören får du tillgång till en app som är kopplad till ditt uttag.

Hur vet jag att det är bara mitt uttag jag blir debiterad?

Din inloggning i appen är enbart kopplad till ditt uttag.

Hur fungerar det att starta/stoppa laddningen?

Du hanterar laddningen via en app.

Vad händer om laddningen inte fungerar?

Laddoperatören har ansvaret för att laddplatserna fungerar - Eventuella fel felanmäls till operatören.

Jag hyr en plats på parkeringen Päronet idag - vad händer för mig?

Om du hyr en av de platser som kommer omvandlas till laddplats kommer ditt nuvarande p-avtal att sägas upp. Du kommer att kontaktas av Norabostäder och erbjudas en alternativ lösning. Om den lösningen inte är aktuell för dig kommer ditt hyresavtal att sägas upp för avflyttning.

Vad händer med parkeringarna på Soltunet när det blir laddplatser?

Parkeringarna på Östra Soltunet kommer successivt att omvandlas och märkas som förhyrda parkeringar. För ej markerade platser gäller allmän parkering som tidigare.

Var kan jag läsa mer om el-bilsladdning - Soltunet?

Läs mer på laddopertörens hemsida - Chargenode.se

Var kan jag läsa mer om el-bilsladdning - Päronet? (Kungsgatan/Tullbacken)?

Läs mer på laddopertörens hemsida - Energy.Rexel.se

Är det här rätt i dagens energikristider?

Norabostäder jobbar ständigt för ett bättre klimat. Norabostäders verksamhet är fossilfri och med detta ger vi även våra hyresgäster möjlighet att bidra till den gröna omställningen och att minska användningen av fossila drivmedel och därmed minska kolidoxidutsläpp.