Takinspektion, Norabostäder och Nora Fastigheter

Under hösten, när löven släppt, sker rengöring av hängrännor och kontroll av tak på våra fastigheter.