Byte av kulvert på Soltunet

För att säkerställa avbrottsfri leverans av värme och varmvatten pågår byte av kulvert på Soltunet.
Vissa hinder och störningar kan förkomma när arbetet pågår. Arbetet beräknas var klart i slutet av året.