Nya hyran för 2023 är nu klar

Förhandlingar mellan Norabostäder/Nora Fastigheter och Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning har nu avslutats och överenskommelse har träffats om en ny hyresnivå från 1 april 2023.

Överenskommelsen om hyreshöjning gäller bostäder, bilplatser samt de lokaler som inte omfattas av annan förhandlingsklausul.

För majoriteten av hyresgästerna innebär överenskommelsen en hyreshöjning på 4,4%.

Undantag görs för bostäder som hyrs ut med kallhyra samt de bostäder som producerats under senare år eller förhandlas enligt ett separat avtal. Där blir hyreshöjningen 3,4% respektive 3,9%.
Se nedanstående adresser.

Årets hyresförhandling har präglats av ett svårt ekonomiskt läge, för både hyresgäster och bostadsbolag, med skyhög inflation, kraftigt höjda taxekostnader för el, fjärrvärme och vatten samt stigande räntor.

Årets hyreshöjning är på en historiskt hög nivå och vi är medvetna om och har full förståelse för att många just nu drabbas hårt av ökade kostnader överallt i samhället.

Vårt yrkande och behov är betydligt högre än den hyresnivå som nu överenskommits. Vår underhållsnivå är på en nivå som inte är långsiktigt hållbar, men det har varit viktigt att ta hänsyn till våra hyresgästers situation. Vi kan inte upprätthålla den nivå på underhåll och service som vi önskar, vilket våra hyresgäster kommer att märka genom hårdare prioriteringar i vår verksamhet.

Överenskommen hyreshöjning från 1 april 2023

Bostäder, med vissa undantag + 4,4 %

Undantag:

  • Gullvivan + 3,9% Vågmästargatan 11
  • Smedgården + 3,4% Vagnmakargränd 2 & 4
  • Vitsippan + 3,4% Trädgårdsgatan 12 & 14, Bergslagsgatan 29

För en genomsnittslägenhet om 65 m2 innebär en höjning med 4,4 % en höjning av månadshyran med ca 250 kr/månad.

Bilplatser

  • P-plats utan el + 15 kr/månad
  • P-plats med el, carport, Garage + 30 kr/månad

Nora 2023-02-15

Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB

Eva Henebäck