Nya hyran för 2022 är nu klar

Förhandlingar mellan Norabostäder/Nora Fastigheter och Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning har nu avslutats och överenskommelse har träffats om en genomsnittlig hyreshöjning om 1,93%.

Överenskommelsen innebär en generell hyreshöjning för bostäder om 2%, med vissa undantag om en något lägre höjning. Den bostäder som får en något lägre höjning är bostäder som förhandlas enligt ett separat avtal eller hyrs ut till kallhyra. Se nedanstående adresser.

Överenskommelsen om hyreshöjning gäller bostäder, bilplatser samt de lokaler som inte omfattas av annan förhandlingsklausul.

Hyresjusteringen baseras på faktisk kostnadsutveckling och utgörs främst av höjda driftkostnader i form av höjda taxekostnader för el, värme och vatten.

Överenskommen hyresjustering täcker inte de ökade driftkostnaderna, vilket innebär att det krävs både effektiviseringar i verksamheten samt prioriteringar av underhållsåtgärder för att möta faktiska kostnadsökningar.

Överenskommelse från 1 april 2022

Hyreshöjning, med vissa undantag + 2,0 %

Undantag:
Smedgården + 1,5% Vagnmakargränd 2 & 4
Gullvivan + 1,5% Vågmästargatan 11
Vitsippan + 1,25% Trädgårdsgatan 12 & 14, Bergslagsgatan 29

För en genomsnittslägenhet om 65 m2 innebär en höjning med 2% en höjning av månadshyran med ca 115 kr/månad.

Hyreshöjning för bilplatser är ca 15–20 kr per plats och månad

 

Nora 2022-02-01

Norabostäder AB / Nora Fastigheter AB
Eva Henebäck