Nya hyran för bostäder och p-platser 2021 är nu klar

För att möta faktiska kostnadsökningar krävs, förutom en hyreshöjning, både effektiviseringar i verksamheten samt prioritering av underhållsåtgärder.

Förhandlingarna mellan Norabostäder/Nora Fastigheter och Hyresgästföreningen om årets hyreshöjning har nu avslutats och överenskommelse har träffats om en hyreshöjning från den 1 april 2021.

Överenskommelsen om hyreshöjning gäller bostäder, bilplatser samt de lokaler som inte omfattas av annan förhandlingsklausul.

Överenskommen höjning för bostäder är 1,5%, med undantag från boende på Smedgården och Gullvivan.

Smedgården, Vagnmakargränd 2 & 4, förhandlas enligt ett tidigare avtal där höjningen från 1 april 2021 uppgår till 1%.

Boende i vår nyproduktion Gullvivan omfattas inte av denna förhandling utan ingår först i nästkommande förhandling år 2022.

För en genomsnittslägenhet innebär detta en hyreshöjning med ca 85 kr/månad.

För bilplatser fortsätter vi vår strävan att nå likställda hyror för likvärdiga bilplatser. Höjningen för bilplatser kan därför variera och ge en höjning med 20–30 kr/ månad.

Nora 2021-02-10

Norabostäder AB / Nora Fastigheter AB
Eva Henebäck