Information kring Coronaviruset

Norabostäder och Nora Fastigheter följer utvecklingen av Coronaviruset och följer de råd som ges av de statliga myndigheterna.

Lokala allmänna råd införs i Örebro län för att bromsa den lokala smittspridningen.
De började gälla från 3 november. Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län och länets kommuner står bakom beslutet.

De senaste veckorna har smittspridningen ökat kraftigt. Tillsammans ska vi skydda äldre och riskgrupper samt hindra att vården överbelastas när många människor blir sjuka samtidigt.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/

Här på Nora kommuns hemsida finns information på flera språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med omsorg om dig, dina grannar, våra medarbetare och leverantörer ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att ställa in bokade möten med oss samt endast anmäla akuta fel. Är du och din familj fullt frisk arbetar vi på som vanligt, dock kommer vi att ställa kontrollfrågor innan vårt besök vid felanmälningar.

Med tanke på risken för smittspridning och den oro som råder vill vi begränsa antalet hembesök från våra reparatörer. Vi ber dig därför fundera över hur pass nödvändigt det är att få din felanmälan utförd i nuläget, eller om det är möjligt att avvakta och göra en felanmälan vid senare tillfälle.

Felanmälan som bedöms nödvändig görs som vanligt på Norabostäders hemsida eller via telefon.

Felanmälan via telefon kan göras till tel 0587-813 13, telefontid mån-fred 08.00-12.00, 13.00-14:30