Ingen uthyrning av idrottsanläggningar

Nu genomför Nora kommun lokalt anpassade beslut som stöd för de lokala allmänna råd som Region Örebro län och länsstyrelsen Örebro infört.

Idrottsanläggningar stängs, med undantag för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare, och det blir inte möjlighet att hyra lokaler för annan träning, match eller olika evenemang.

Nora kommuns beslut gällande Idrottanläggningar.PDF

Förlängning av tidigare fattade beslut om anpassade och stängda verksamheterPDF