Våga bry dig

Vi är stolta medlemmar av föreningen Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.
Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld.
Du kan också få en trevlig pratstund med dina grannar om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr.
Om du känner stark oro eller rädsla – knacka på och gå därifrån, ta hjälp av fler och ring polisen!

Anslag i trapphus - Våga bry dig